วีดีโอ​การสอนของครู สัปดาห์ที่ 10-15
วีดีโอ​การสอนของครู สัปดาห์ที่ 10-15

คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 10

https://youtu.be/izHK5COROoY
อนุบาล 2 หน่วยข้าว
https://www.youtube.com/watch?v=PaQAMcmfgtw
อนุบาล 2 หน่วยข้าว
https://www.youtube.com/watch?v=wisr3i9OJsQ
อนุบาล 2 หน่วยข้าว
https://www.youtube.com/watch?v=wOpWyiF38Ak
อนุบาล 2 หน่วยข้าว
https://www.youtube.com/watch?v=n6T3NqCeYhE
อนุบาล 3 หน่วยข้าว
https://www.youtube.com/watch?v=CAaOuI3t6rU
อนุบาล 3 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ หมึกลอยน้ำ
https://www.youtube.com/watch?v=hKvWQYajDR0
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
https://www.youtube.com/watch?v=kmSgDAb6lgs
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
https://www.youtube.com/watch?v=JfinhJ_wya0
วิชาภาษาไทย ป.2
https://www.youtube.com/watch?v=7ZYXGqwtidQ
วิชาภาษาไทย ป.2
https://www.youtube.com/watch?v=KpooMNyDMwc
วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
https://www.youtube.com/watch?v=HSoXn8Liwic
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://www.youtube.com/watch?v=9LZFpMZAAJQ
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
https://www.youtube.com/watch?v=GHqiM4BUHFg
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=1kNVuOrfcSg
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=5L0jIa1MVgI
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=dJdyh_jJcBY
วิชาภาษาไทย ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=qkHOv8Y07Fw
วิชาภาษาไทย ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=QOex4aeZmds
วิชาภาษาไทย ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=Dy82jtyKcZ8
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=jMQ4FMrBjas
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=ZT8V-DuYGug
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=D7U5O_tfftc
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=hEfQMZrENmU
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=av331ZUwUf4
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=fBdIYOvDYxs
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=Gpa303ALkLE
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=uWYZt2Q_lnY
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=x6GDQNBrzvA
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=0fW15oO9FvY
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=8wfkKOIbTDA
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=b70d0XsuY5A
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=6iVLKpXV7cc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=amylAOK9n08
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=cWO0KjgO1WM
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=5qBK4iNm_Vg
วิชาภาษาไทย ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=6JxL9qCDHLI
วิชาภาษาไทย ป.6
     

คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 11

https://youtu.be/WJZujraZHNY
อนุบาล 2/1 หน่วยวันแม่แห่งชาติ
https://youtu.be/B_4N_WckcTw
อนุบาล 2/1 ความสำคัญของวันแม่
https://youtu.be/PyQEc7yJOS0
อนุบาล 2/2 รักคำไหน ยิ่งใหญ่กว่ารักแม่
https://youtu.be/JhyusJPhUfg
อนุบาล 2/2 ใบงานวันแม่
https://youtu.be/Hv0e4IYXIZE
อนุบาล 3/1 หน่วยวันแม่
https://youtu.be/2i3YzSsUniE
อนุบาล 3/1 นิทานแม่จ๊ะ แม่จ๋า
https://youtu.be/a8R8mSC454Y
อนุบาล 3/2 หน่วยวันแม่
https://youtu.be/i0Jp6klJ1jo
อนุบาล 3/2 ฝึกนับเลข
https://youtu.be/94kv8ImwTa0
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/7lxyt82iL70
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.1
https://youtu.be/wl1nLWc97nQ
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/jHzG4VVpaH0
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/SVXj4PxzdtI
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/UIxDZz82ocg
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
https://youtu.be/sNSDjuXzXow
วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/FRYBS2Tx9bg
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://youtu.be/zI4UlKu91T0
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/z9NEzblMSXw
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/NO1H6W8uyJk
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/y8eqMqdEbkg
วิชาภาษาไทย ป.3
https://youtu.be/FLJ3ob8O7Qc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=MQbjEj61Nc0&t=2s
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/k586lNIZLDs
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/O9PH7-A3rBg
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/cFUEmwVVzkw
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/vPOVtkBFLUc
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/nv6YrDyYL_w
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=EFcraY69sDQ
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/CZlSYUnPrus
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/Gv5E380rRi0
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/j4qzaDEL1Jg
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/UlxWQajp2c8
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=t6fhjA6to3E
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://youtu.be/-d-6TNC6b78
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/OJ4MVEefBpc
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/VX1ebcps2jM
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/v3ZRRoFgsVM
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/CQX97e_AA7Q
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/Def-cOJdPOI
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
https://youtu.be/PRsmsdfELZ8
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=PAycQNL_7IA
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
https://youtu.be/-d-6TNC6b78
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/yMdyVp596X0
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/YZtWAruodaE
วิชาภาษาไทย ป.6


คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 12


https://www.youtube.com/watch?v=ZWE2dx6Vhlk
อนุบาล 2/1 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
https://www.youtube.com/watch?v=dDK3icV3Zxo
อนุบาล 2/1 ใบงานหน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
https://www.youtube.com/watch?v=LDnhUDOJVP4
อนุบาล 2/2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
https://www.youtube.com/watch?v=knvxkxFUYFs
อนุบาล 2/2 ใบงานหน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
https://www.youtube.com/watch?v=HMXdrGXSH58
อนุบาล 3/1 กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ “ข้าวเปลี่ยนสีได้”
https://www.youtube.com/watch?v=Q3jL0tEdBeA
อนุบาล 3/1 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
https://youtu.be/PGXuevlkK6U
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.1
https://youtu.be/6GCJNeA36wg
วิชาประวัติศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/-AhfpIkBYic
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
https://youtu.be/wg9UAY8xH6c
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/kYQBktt_PXI
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/gRZi5ih5rlg
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/pebJ7sUCg70
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/QCNgdLGIHys
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/A9XgdKiEOak
วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/5CDATZhNtTQ
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://youtu.be/gbDOcvhDs7M
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/VUAVA9NaZBQ
วิชาภาษาไทย ป.3
https://youtu.be/vlEvbNk8TV4
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=al6IS01Hr1E
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/ySe7rSF2BZU
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/ixxyt54WIV0
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/0H9EjLj3XUA
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/OXOC22uAYSA
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/nauuZTMT7sA
วิชาการงานอาชีพ ป.4
https://youtu.be/RlNn87cefF0
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=ONXu4tyPfpY
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/S2TMAHyxCLE
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/ZTMscHGP3YU
วิชาการงานอาชีพ ป.5
https://youtu.be/M3uFBDIfcgw
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://youtu.be/JBhc5bC-o3k
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=NJRaQIIrNA8
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://youtu.be/uZbPAH58-h8
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/s42Nc0HO4cU
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/PDGW9vBhq90
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/B5-oJJse6Ig
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/pZBnzDY30cU
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/48UHDuqQ53c
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=vjPaS_EB5V4
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
https://youtu.be/HQ8ygTPWPLo
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/V5a5XVPNk0M
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/-GEjA7CkYbw
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/g7my9WjbQaM
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/QTXbYrxLqek
วิชาภาษาไทย ป.6

คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 13

https://youtu.be/o1fN6zQkpKk
อนุบาล 2 หน่วยฉันรักเมืองไทย
https://youtu.be/erl9tqEePtk
อนุบาล 2 หน่วยฉันรักเมืองไทย
https://youtu.be/6ZU3i040huU
อนุบาล 2 หน่วยฉันรักเมืองไทย
https://youtu.be/bzTlTzyyUaU
อนุบาล 2 หน่วยฉันรักเมืองไทย
https://youtu.be/jV_dR_6jrGY
อนุบาล 3 หน่วยฉันรักเมืองไทย
https://youtu.be/MwZr91D5AqY
อนุบาล 3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
https://youtu.be/impYytWX8ZM
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/s2oH70Z7zU0
วิชาภาษาไทย ป.1
https://www.youtube.com/watch?v=_4ZBbr7XrXY
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/xcG52zSxv8o
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
https://www.youtube.com/watch?v=k0tLjKXfvDU
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.1
https://youtu.be/XF8Xg28x9h0
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/CaVbr3X5e-I
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/y_hTbJJBXWc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://youtu.be/osxBF18-ZDQ
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.2
https://youtu.be/kyHKMU3UOyA
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.2
https://youtu.be/gDkwNCni8-A
วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/EUV71-0VIrY
วิชาภาษาไทย ป.3
https://youtu.be/3Btl8hJLEyg
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/PuMnFWVUuyQ
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/qddMu8RNV9A
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=bXiladDUrt8
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/e1YvuxCNOds
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.3
https://youtu.be/X7-vSiFQlUo
วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/IQkQGVMdNkk
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/ej64vEc7hrQ
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/8x07JfL-nHc
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/5kVfdiMiMJ8
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=mwd9N8sGpDo
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/HQ0FkO8h4Ho
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4
https://youtu.be/4Ju3qKLT_3k
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4
https://youtu.be/ksBfymUycHs
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/HmNq2X2O_sg
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/luyzJoGunOs
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/k1g0JRJUUFA
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/kOQXj6Y6Oig
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/sAXWrHRdcJ0
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=L0J-eEuNaVA
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://youtu.be/QW3Gecg-G3o
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.5
https://youtu.be/48IEfOOFDYY
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://youtu.be/NDpHfxSFWj0
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/cgMlkx87YIQ
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/HJ75FZMjgps
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/UZW_cs6SZY4
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/blLikzqSneM
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=1dOrvBlDjbc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
   

คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 14

https://youtu.be/QXWarTcfKHs
อนุบาล 2/1 หน่วยของเล่น ของใช้
https://youtu.be/luND6r_2aWs
อนุบาล 2/1 หน่วยของเล่น ของใช้
https://youtu.be/Gd_68XxQtco
อนุบาล 2/2 หน่วยของเล่น ของใช้
https://youtu.be/7acrYUnIVuM
อนุบาล 2/2 หน่วยของเล่น ของใช้
https://youtu.be/1dgnH3135Jc
อนุบาล 3/1 หน่วยของเล่น ของใช้
https://youtu.be/BZSHMHGQpHc
อนุบาล 3/1 คลื่นทะเลในขวด
https://youtu.be/huDHVilOIyk
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/koU4p2BInkY
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/22dYtrJ4iPg
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/1qx3Olf4gK8
วิชาสังคมฯ ป.1
https://youtu.be/oI_EFaIWDbk
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/8ugGpo3hxwI
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/sRj0MAtVh1g
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/EHlZkbaRPs8
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://youtu.be/sFPIJHnXPac
วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/4xwar4Mjbtw
วิชาภาษาไทย ป.3
https://youtu.be/RgfMREz1ZlQ
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/KkE3vQ7Tj8s
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/nzB1K69xeHM
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=jOS6Q1MMQ3M
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/soNjgGXxOcQ
วิชาสังคมฯ ป.3
https://youtu.be/BRRSloAROh8
วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/q3J4XsQJEj4
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/6-RHz3cMIt0
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/gpDfyv3S0xI
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/EUJIWeZbRHc
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/6o5SoWCgRSU
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/te3C_HAf2M8
วิชาสังคมฯ ป.4
https://youtu.be/Jvzt4QnHIVs
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/s_RngvYFCe4
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/-B0SqLyZnJ0
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/Ky1eTx2YRHM
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://youtu.be/oz1gkeltk0Y
วิชาสังคมฯ ป.5
https://youtu.be/lZTsPdasEOA
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/2tIRrWWyjXk
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/4XfDH0NhCoM
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/ffaG3c6lVqk
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/hGIoEgOKzK8
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
   

คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 15

https://youtu.be/cUnuW2LLSlc
อนุบาล 2/1 หน่วยชุมชนของเรา
https://youtu.be/XFV7nOe09eg
อนุบาล 2/1 หน่วยชุมชนของเรา
https://youtu.be/GrYrRuGOFO0
อนุบาล 2/2 หน่วยชุมชนของเรา
https://youtu.be/xiulZwnDb6I
อนุบาล 3/1 หน่วยชุมชนของเรา
https://youtu.be/DmT10h_1hA4
อนุบาล 3/1 นิทานเรื่องเล่นเอง..เก่งจัง
https://youtu.be/smdjDg6Oe-4
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/WED0bDjPIWI
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/EIDC364r-O8
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/lZIxHJDK55k
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/rEGXR8ebCe4
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
https://youtu.be/V9WOhNoxcsQ
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.1
https://youtu.be/K_-lRAqlMGQ
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/mTmP2KgWAKo
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/bk1-S3vAaRQ
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/3HPo12Zy6r0
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/pAnj9HKEgok
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://youtu.be/Ddr9ExqLjoE
วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/RRQKJ0tfwBM
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/gcoPAwxhEHo
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/A7xvdmbQxWc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=7k-_UMjBuP0
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/-ziIoAWfxxQ
วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/VrVEz9F-Ito
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/WhXnxgisJV4
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=g9AcAJ3DCzQ
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/DrHlwb6oaiE
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4
https://youtu.be/o_x7gl8ltRU
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/Y1wkTyi6-3I
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/2jSu3GhqYCE
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/woovC1GPNvI
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/SToNw0J2NVo
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=_3pqP-cJSOs
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://youtu.be/IubN3Ejybzs
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.5
https://youtu.be/ZKXYK_6QQWI
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://youtu.be/6jqASMkR2AM
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/FDspP8_wEGg
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/x0Gfmro5QmE
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/4NsnPt8tQ3I
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/0IQFK1z3xVc
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=9Z6nqRcLoYM
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
https://youtu.be/a1gWGrsSu_k
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6