โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียนวัดรังสิตเดือนสิงหาคม 2562

ในเดือนสิงหาคม โรงเรียนวัดรังสิตได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
    - การทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
    - การแสดงความสามารถของนักเรียน
    - การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรม
 2. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
    - การแสดง Science Show ของนักเรียน
    
- การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรม
    - การเข้าฐานกิจกรรมต่าง
 3. กิจกรรมแข่งกีฬา
    - การแข่งขันกีฬากลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่ม 3
    - การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดนาวง


โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 308 ครั้ง