ข่าวประชาสัมพันธ์
Test Ebook
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
โรงเรียนวัดรังสิต รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดรังสิต เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดรังสิต
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจ และการตีตราทางสังคม (Social Stigma)โรงเรียนวัดรังสิต
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
Thai Stop Covid ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
มาตรการเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
จดหมายจากผู้อำนวยการเสาวนีย์ ดาบทอง
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
แจ้งกำหนดการ การรับ-ส่งเอกสารสัปดาห์ที่ 15-16 และรับเงินตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดรังสิต เชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบค่ะ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 64
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดกลาง (M)​ จำนวน 1 ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ผลการทดสอบ Reading Test : RT ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
โรงเรียนวัดรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64