โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1821
งานวิชาการ
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 1555
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.14 KB 1852
ปฎิทินการศึกษาโรงเรียนวัดรังสิต 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.76 KB 1877
แบบกรอกสรุปคะแนนปลายปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226.84 KB 1661
รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 41.66 KB 1792
สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.72 KB 1532
สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190.11 KB 1964
สรุปอ่าน คิด วิเคราะห์ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 947.41 KB 1845