กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรพิมล ผึ่งกัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธิศชารัตน์ สาลีราช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2