โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันจิรา เพ็งโท้
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิริลักษณ์ สกุลไทย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1