กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันจิรา เพ็งโท้
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิริลักษณ์ สกุลไทย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1