กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ณัฐพล อำพันแสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0813005990
อีเมล์ : natth84@gmail.com

นางสุกฤตา เจริญชีพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1