โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,18:32   อ่าน 53 ครั้ง