ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดรังสิต ร่วมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง
 
บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดรังสิต ร่วมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่กักตัว
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2564,15:51   อ่าน 315 ครั้ง