โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
 

รับสมัครวันที่ ๑๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๔


ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. 

รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

รับสมัคร ณ โรงเรียนวัดรังสิต

ติดต่อสอบถาม : ห้องธุรการ 

โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๖๓๙๙๔ ,๐๒-๕๓๖๓๗๗๗


โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 81 ครั้ง