โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 36) 23 เม.ย. 64
ผลการทดสอบ Reading Test : RT ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 30) 23 เม.ย. 64
ตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 104) 21 เม.ย. 64
โรงเรียนวัดรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 33) 20 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 116) 26 ก.พ. 64
โรงเรียนวัดรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 127) 07 ก.พ. 64
โรงเรียนวัดรังสิตและคณะครู ได้รับรางวัล โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขและครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563 (อ่าน 196) 13 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดรังสิต เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 190) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดรังสิต เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้ไข้หวัดโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 490) 28 ก.พ. 63
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 611) 25 ส.ค. 62