โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแบบ Phonics
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา เพ็งโท้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,10:40  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..